Älykkäämpää kunnossapitoa digitalisaation avulla

Viime vuosien aikana Eforalla on otettu isoja askeleita kunnossapidon osa-alueiden ja prosessien digitalisoimisessa neljän eri ratkaisun kautta. Näillä digitalisaation ratkaisuilla pyrimme mahdollistamaan organisaation itseohjautuvan jatkuvan parantamisen toimintamallin, jossa työkalut tukevat ja mahdollistavat käytännön tekemisen. Lisäksi olemme panostaneet ratkaisujen aiheuttaman työelämän muutoksen johtamiseen.

– Kehitys on pyritty tekemään henkilöstöä eri organisaatiotasoilta laajasti osallistaen. Päätavoite on ollut, että kehitetään ja otetaan käyttöön ratkaisuja, joita todella tarvitaan päivittäisen toiminnan kehittämisessä, ja jotka edesauttavat ja helpottavat toimimista kentällä, kertoo Eforan kehitysjohtaja Veijo Pitkäniemi.

Eforan digitaaliset ratkaisut

Tällä hetkellä Eforalla on käytössä neljä erilaista, työntekoa helpottavaa digitaalista ratkaisua.

Rapsa

Raportointialusta Rapsa takaa tavoitteiden ja prosessien reaaliaikaisen läpinäkyvyyden. Rapsan kautta voidaan lähes reaaliaikaisesti seurata ja visualisoida esimerkiksi turvallisuuteen, kunnossapitoon, talouteen ja käyttövarmuuteen liittyviä toiminnan mittareita. Jokaisella eforalaisella on pääsy raportointijärjestelmään, ja sen tuottamia tilannekuvia on mahdollista seurata paikasta riippumatta vaikka mobiililaitteilla. Läpinäkyvyys mahdollistaa toiminnan analysoinnin ja kehittämisen faktapohjaisesti.

Välkky

Mobiiliratkaisu Välkky tehostaa kentällä liikkuvan henkilöstön toimintaa. Välkyn avulla esimerkiksi turvallisuushavaintojen ja vika- ja huoltoilmoitusten tekeminen sekä työtilausten ja -määräimien käsittely onnistuu missä vaan. Välkky aukeaa yhtä hyvin mobiililaitteesta kuin pöytäkoneestakin ja tarjoaa monien tarvitsemat perustoiminnot helposti.

Agilon

Eforan varastotoimintoja on automatisoitu integroimalla toimintaprosessiin Konecranesin Agilon -materiaalinhallintajärjestelmä. Ratkaisu on älykäs varastoautomaatti varustettuna web-pohjaisella sovelluksella automaatin hallintaan. Lisäksi Agilon on integroitu laajasti toiminnanohjausjärjestelmään. Kunnossapitoprosessin kannalta oleellinen hyöty näkyy etenkin varaston luotettavuuden ja läpinäkyvyyden parantumisena sekä varsinkin kriittisten varaosien toimitusvarmuuden takaajana.

Site Manager

Alihankinnan hallinnoinnin toimintaprosessin avuksi on otettu käyttöön Site Manager -toiminnanohjauspalvelu, joka pitkälti automatisoi alihankkijoiden työnhallinnan seuraamisen ja viranomaisraportoinnin. Efora on ollut kehittämässä ratkaisua palveluntuottajan Takamäki Oy:n kanssa sen nykyiseen muotoon palvelemaan kattavasti alihankinnan hallinnoinnin kaikkia osa-alueita.

Tulevaisuuden askelmerkit

Toimintaa on pystyttävä kehittämään jatkuvasti, jotta asiakasta voidaan palvella entistä paremmin. Olemme muokanneet sekä omia että toimialan toimintatapoja hyödyntäen digimaailmassa tarvittavaa ketteryyttä, pilotointikykyä ja nopeaa oppimista.

– Projekteissa on tehty erinomaista työtä. Kaikki asianosaiset voivat olla ylpeitä ja ansaitsevat kiitokset innokkaasta tekemisen meiningistä, kiteyttää Pitkäniemi viimeisen vuoden saavutukset, jotka toivat kunnossapitoyhdistys Promaintin ja Messusäätiön jakaman yritysinnovaatiopalkinnon Eforalle.

Vaikka isoja askeleita on jo otettu, jatkuvan parantamisen merkeissä muitakin hankkeita on menossa ja tulossa käyttöön. Osaamisen hallintaan on valmisteltu Efora Akatemia -oppimisympäristö, jolla pyritään vastaamaan tulevaisuuden osaamisen haasteisiin ja sen hallintaan.

Lisäksi hieman kauempana tulevaisuudessa häämöttävät jo virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden, itseoppivien algoritmien, ohjelmistorobotiikan ja muiden vielä huipputeknologisina haaveina pidettyjen teknologioiden mahdollistamat työvälineet ja ratkaisut.

– Uudet teknologiset ratkaisut tulevat arkipäiväisiksi usein nopeammin kuin osaamme arvatakaan. Me Eforalla haluamme olla kehityksessä mukana, toteaa Pitkäniemi.